TRẢI NGHIỆM 7 TRÒ CHƠI MỚI PHỔ BIẾN Ở VIỆT NAM

TRẢI NGHIỆM 7 TRÒ CHƠI MỚI PHỔ BIẾN Ở VIỆT NAM

1. Highwire Highwire là trò chơi mạo hiểm mới xuất hiện ở Việt Nam. Để thử sức với môn chơi này, người tham gia cần có sức khỏe, gan dạ và cả sự khéo léo. Nhằm đảm bảo an toàn, người chơi cần tuân thủ những quy định về thiết …